Schenken

HOE KAN JE EEN GIFT DOEN?

Dit project wordt ondersteund door de vzw Kontinenten waarmee wij  samenwerken.

Giften van €40 (op jaarbasis) geven recht op een fiscaal attest.

Eenmalige schenkingen of een regelmatige bijdrage via een permanente opdracht zijn bijzonder welkom op volgend rekeningnummer


BE66 7380 3734 7143:  met vermelding van uw rijksregisternummer.

 

Wil ook vermelden dat de gift bestemd is voor Mary’s Meals Belgium vzw

Wie géén fiscaal attest verlangt en dus een anonieme gift wil doen,  kan ook gebruik maken van onderstaand rekeningnummer:

BE08 0004 4726 8313